foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Kinderen met autisme

Kinderen met autisme

De auti-bril op kunnen zetten

Kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum zijn niet altijd even eenvoudig te begrijpen. Voor de aanpak en ondersteuning is dit echter van essentieel belang. In de cursus leer je signalen te zien die wijzen op ASS (Autisme Spectrum Stoornissen). Vervolgens krijg je handreikingen om in de klas aan de behoeften van deze kinderen tegemoet te komen. Je kunt inspelen op de situatie. Je leert voorspelbaar te zijn en deze kinderen te begeleiden in sociale situaties. Ook voor kinderen die geen autisme hebben, maar met wie je moeizaam een relatie krijgt is voorspelbaar leerkrachtgedrag van belang.

c0047_autisme_stoornissen_150Voor wie?
Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders en remedial teachers.

Inhoud

  • zicht krijgen op de problemen die kinderen met ASS ervaren;
  • werken met visualisaties;
  • diagnostiek en leerlinggebonden financiering (LGF);
  • vormen van psycho-educatie;
  • aanpassen van de begeleidingsstijl en omgeving aan een kind met ASS.

Duur
1 dag

Tijd
10.00-16.00 uur.

 

c0007_autisme_begeleiden_leraarregister_381

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn