foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Goed op weg

Goed op weg

We zijn inmiddels een paar maanden onderweg. Ik hoop dat er veel positiviteit te ervaren is geweest. Dan is het nu tijd om nog meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen neer te leggen. Laat kinderen bepalen wat ze de komende tijd willen leren en hoe ze dat willen leren.

Begin met het einddoel voor ogen

Laat de kinderen (vanaf groep 4 is dat goed te doen) de eindtoets of de herhalingsles voor rekenen aan het begin van het blok maken. Kijk het zelf na of laat de leerlingen dat nakijken (check in duo’s). Dan bepaalt iedereen zijn kennis op de verschillende doelen. Zo krijgt het kind de mogelijkheid om bepaalde stof zelfstandig te maken, anderen kiezen ervoor dat met een maatje te doen en weer anderen doen mee aan de basisinstructie en de vervolginstructie. Controleer wel steeds of de keuze van de leerling overeenstemt met jouw ervaring. Zo krijg je specifieke instructie, maar ook een kleine(re) groep. Dat zorgt voor veel interactie (=samen leren) en daardoor ook meer oefentijd.

Dat geeft jou als leerkracht ook de mogelijkheid om met de leerlingen aan de bovenkant van de groep te evalueren, bij te sturen. Wees steeds alert op de strategie. Voor kinderen aan de bovenkant is het proces veel belangrijker dan het antwoord. Geef die leerlingen desnoods ook de opdracht om bij diverse opdrachten meerdere manieren van oplossen te beschrijven. Juist het strategisch denken en handelen zijn zo belangrijk. Dat maakt dat de leerling steeds meer mogelijkheden heeft om hetzelfde vraagstuk aan te pakken.

Datzelfde kan gebeuren met begrijpend lezen (luisteren) en spelling. Voor spelling vind ik het altijd wel belangrijk dat alle leerlingen mee doen met de instructie. Kinderen met veel leeservaringen en/of woordbeelden schrijven de woorden vaak wel goed, maar zijn zich niet bewust van de spellingsregels die daar onder liggen. Komen ze dan woorden tegen die ze nog nooit gelezen hebben of die niet tot hun woordenschat behoren, dan is de kans op fouten aanwezig.

Als de basisvaardigheden voldoende bekend zijn bij de leerling dan kun je veel van de stof voortdurend in het zelfstandigwerkblok zetten. Door dat vaak in kleine gehelen te plannen, krijgen de leerlingen vaak de gelegenheid om de vaardigheid en het automatisme te vergroten. Onderhouden van vaardigheden is een belangrijk aspect.

Voor de bovenbouw is het heel goed mogelijk om de leerlingen verantwoordelijk te maken voor het sinterklaas- en kerstfeest. Daag de leerlingen eens uit om daar over na te denken, een planning te maken, een begroting op te stellen, taken te verdelen, uitnodigingen te maken, versieringen te maken e.d.

Dan ben je bezig met toepassend (betekenisvol en zinvol) leren. Rekenen, schrijven, stellen, organiseren, vergaderen, presenteren komen op deze wijze samen. Dan is het hun feest. Dat vergroot de betrokkenheid van de groep. Maar kinderen zullen ook in staat om hun groepsgenoten te helpen, te corrigeren en te waarderen. De leerkracht begeleidt. Er is ruimte voor de leerkracht om te genieten. Vergeet niet samen te evalueren en bij te stellen voor een volgende keer.

Ik wens jullie een heel fijne tijd met jullie groep.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn