foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Eerste hulp voor dyslexie in de klas

Eerste hulp voor dyslexie in de klas

Dyslexie is meer dan een probleem met lezen en spellen. Het is voornamelijk een probleem met taal en het is goed dat te onderkennen. Eerste Hulp Bij Dyslexie (EHBD) in de klas is onderdeel van de basisondersteuning. Het vergt van u specifieke leerkrachtvaardigheden om EHBD te kunnen bieden. In deze cursus ontdekt u dat wat goed werkt voor leerlingen met dyslexie, goed kan werken voor álle leerlingen. Bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie zijn termen zoals signaleren, remediëren, compenseren en dispenseren gebruikelijk. U leert deze binnen de basisondersteuning in praktijk te brengen. 

dyslexie_300

Voor wie?
Leerkrachten van groep 4 t/m 8, onderwijsondersteuners groep 4 t/m 8, intern begeleiders.


Inhoud
• signalen van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie;
• onderwijsbehoeften van leerlingen met dyslexie in kaart gebracht;
• leerkrachtvaardigheden bij de begeleiding en coaching van leerlingen met dyslexie;
• de kracht van feedback;
• compenserende en dispenserende maatregelen;
• samenwerking met externe begeleiders en ouders.

Duur
1 dag

Data
Utrecht data schooljaar 2018-2019 nog niet bekend.
Doetinchem 1 februari 2018 van 15.00-21.00 uur.

c0129_eerste_hulp_bij_ehbd_1036

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn