foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-opleiding intern begeleider, topopleiding

Post-hbo-opleiding intern begeleider, topopleiding

Opgesteld vanuit de beroepsstandaard LBBO
Deze vernieuwde opleiding is opgesteld vanuit de beroepsstandaard die door de LBIB is geformuleerd. De opleiding legt een link tussen de dagelijkse praktijk van uw eigen school en de actuele theoretische ontwikkelingen. Principes van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken komen uitgebreid aan de orde, met een directe vertaling naar uw eigen praktijk.

Uitgangspunten en werkvormen:
Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd op een aantal principes:

  • sturen op het eigen leren;
  • leren met en van elkaar door intervisie en maatjes;
  • sterke koppeling theorie/praktijk;
  • reflectie op werkconcept;
  • werken aan competentieontwikkeling met POP en portfolio.

Voor wie?
Leerkrachten en intern begeleiders in een taak/ functie als ib’er op bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.

Toelating
Vooropleiding basisopleiding: Pabo
Vooropleiding topopleiding: bewijs voldoende afronding basisopleiding.

Basisopleiding
Module 1: De ib’er als professional;
Module 2: De ib’er als kwaliteitscoördinator;
Training en ontwikkeling;
Module 3: De ib’er als werkbegeleider;
Module 4: De ib’er als kenniscoördinator;
Training en reflectie.

Topopleiding
Module 5: Samenwerken met externen;
Training en onderzoek;
Module 6: Kwaliteitszorg en innoveren;
Module 7: Vakinhoudelijke verdieping.


Presentatiedag
Presentatie van portfolio en terugblik op eigen leerroute.

Afsluiting
Na afronding van het topjaar ontvangt u een SPHBO gecertificeerd diploma.

De leergangen en opleidingen van SONedutraining vallen niet langer onder de voorwaarden van de lerarenbeurs.

De genoemde prijs is voor het 2e opleidingsjaar en is inclusief een maaltijd en exclusief cursusmateriaal en literatuur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als u de opleiding bij ons volgt dan weet u dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons Instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hogescholen. De deelnemers komen in het landelijk register.
Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl

De opleiding is bij het registerleraar gevalideerd onder code: VyxMYLh7br

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn