foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Jonge Kind Specialist (Post-hbo-opleiding)

Post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

Echt iets voor jou?

jonge_kind_specialist_688

 

 • Je werkt als leerkracht in groep 1 en/of 2 van het basisonderwijs.
 • Je wilt kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke leeromgeving creëren.
 • Je wilt de specialist zijn het onderwijsteam worden en het onderwijsbeleid vormgeven.

Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar leerkrachten hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Leerkrachtvaardigheden, zoals werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt. Het opzetten van een lerend netwerk binnen het (onderbouw)team van de school of met een voorschool maakt deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs.

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Van de studenten wordt verwacht dat zij werken vanuit de eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de studenten.

Voor wie?
Leerkrachten van de groepen 1 en 2.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo-opleiding pedagogiek

Diploma
Na afronding ontvang je het officieel erkende Jonge Kind Specialist-diploma van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

cpion_203

Duur
De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van vijf uur verdeeld over 1  jaar, een intake gesprek (waarbij de directeur van de school betrokken is), voortgangs- en eindassessment. 

Inhoud

In de opleiding ga je aan de slag met:

 • visies op onderwijs aan het jonge kind;
 • observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen;
 • de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind;
 • leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind;
 • passend onderwijs (OGW, groepsoverzichten en plannen in relatie tot de pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind).

Leerteams

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Elk leerteam kiest een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • sociale media en kleuters;
 • creativiteit en muziek;
 • bewegingsactiviteiten en sensomotorische ontwikkeling;
 • wereldoriëntatie;
 • wetenschap en techniek;
 • ouderbetrokkenheid;
 • verandermanagement.

De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding is als volgt opgebouwd:

 • Intake en assessment: 2 uur
 • Docent-contacturen: 48 uur
 • Literatuurstudie: 100 uur 
 • Praktijkuren: 200 uur (uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk en werken in leerteams).
 • Contacturen bestaan uit de tijd dat de student daadwerkelijk aanwezig is op de opleiding. 
 • Zelfstudie-uren bestaan uit het bestuderen van de literatuur, werken in leerteams en uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk. Gemiddeld besteedt de student 7,5 uur per week aan de opleiding (colleges en (praktijk)opdrachten).

Vierogen beleid

Bij de eindopdrachten van alle post hbo opleidingen wordt het vierogen beleid gehanteerd. D.w.z. dat er naast de docent die het onderzoek begeleidt (de 1ste beoordelaar)  een 2de beoordelaar wordt ingezet om de definitieve beoordeling te bepalen.

Vrijstelingbeleid

Aanvraag voor eventuele vrijstellingen verlopen enkel via het EVC bureau SONedutraining. Het EVC bureau heeft een adviserende rol naar de examencommissie van Iselinge Hogeschool waar vrijstellingsaanvragen in behandeling worden genomen.

 

Startdatum:  woensdag 24-1-2018, Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11 te Doetinchem.  De lestijden zijn van 15.30 - 20.30 uur.

De intakegesprekken vinden plaats op woensdag 17-01-2018.

Planning:

website_aanpassing_jonge_kind_614

Intake: 17 januari
Bijeenkomst 1: 24 januari
Bijeenkomst 2: 7 februari
Bijeenkomst 3: 7 maart
Bijeenkomst 4: 11 april
Bijeenkomst 5: 16 mei
Tussenassesment: in overleg
Bijeenkomst 6: 20 juni
Bijeenkomst 7: 12 september
Bijeenkomst 8: 10 oktober
Bijeenkomst 9: 14 november
Inleveren Meesterstuk: 1 januari 2019
Bijeenkomst 10: diplomering 23 januari 2019
Excursie: in overleg

 

c0838_phbo_jonge_kind_381

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Als u de opleiding bij ons volgt dan weet u dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hogescholen. De deelnemers komen in het landelijk register.

Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Cobi Visser

Cobi Visser

senior docent Jonge Kind bij SONedutraining. Samen met Frida Meints auteur van ‘Combinatiegroep 2/3; Doen!

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn