foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Van startbekwaam naar basisbekwaam

Van startbekwaam naar basisbekwaam

Traject: van startbekwaam naar basisbekwaam

Cursuscode:  C0037

79065256_14_500

 

Leerkrachten die hun diploma startbekwaam leraar op zak hebben, willen veelal direct aan het werk. Een deel van deze starters kan snel instromen op een school, anderen beginnen hun loopbaan vanuit een invalpool. Op dat moment begint het proces waarin zij zich ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam.

Iselinge Hogeschool heeft - binnen het gesubsidieerde traject Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) - de afgelopen jaren voor meerdere leerkrachten het deeltraject “de startende leerkracht” gerealiseerd. Vanuit de inhouden en evaluaties van deze scholing heeft SONedutraining een traject samengesteld voor beginnende leerkrachten, vol tools die hen helpen om verantwoord van start te gaan. De thema’s die aan de orde komen, zijn gekoppeld aan de competenties passend bij basisbekwaam. Deelnemers die het studiejaar succesvol afronden, ontvangen het certificaat basisbekwaam.

Doelgroep

Het traject van startbekwaam naar basisbekwaam is zowel geschikt voor beginnende leerkrachten die op een vaste school werken, als voor starters die in een invalpool aan de slag gaan. Beide doelgroepen hebben met eigen input bijgedragen aan de inhoud van het traject en in het aanbod kunnen persoonlijke accenten worden gelegd ten aanzien van inhouden en opdrachten, zodat aangesloten wordt bij de eigen situatie.

Indeling traject

  • Startassessment
  • Introductiebijeenkomst: Persoonlijk meesterschap (2 dagdelen)
  • Thema 1. Omgaan met gedrag (4 dagdelen)
  • Thema 2. Effectieve instructie (2 dagdelen)
  • Thema 3. In gesprek met ouders (4 dagdelen)
  • Thema 4. Klassenmanagement (2 dagdelen)
  • Keuzethema: Solliciteren (1 dagdeel)
  • Eindassessment

Certificering

Als de cursist aan het eind van het traject aan alle gevraagde competenties voldoet, ontvangt hij of zij het certificaat basisbekwaam.

Data en lestijden

De bijeenkomsten worden buiten schooltijd en om de ‘onderwijspieken’ heen georganiseerd. Alle bijeenkomsten duren drie uur. Bij trajecten in company worden data en lestijden in overleg ingeroosterd.

Kosten

Kosten voor het totaal aanbod bedragen € 1600,- per deelnemer, inclusief materiaalkosten, start- en eindassessment. Het is ook mogelijk om thema’s afzonderlijk te volgen (op voorwaarde dat de cursus als geheel van start gaat en het maximum aantal deelnemers daarmee niet wordt overschreden). De kosten voor deelnemen aan afzonderlijke thema’s bedragen € 225,- (2 dagdelen) of € 450,- (4 dagdelen). De cursus gaat van start bij 10 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 15 (bij overschrijding van 15 wordt de groep opgesplitst).


Overige

Individuele coaching

Indien gewenst kunnen deelnemers ondersteuning krijgen in de vorm van School Video Interactie Begeleiding (S-VIB). Invulling van dit traject, alsmede de bijbehorende kosten, worden besproken in overleg met de deelnemer en diens leidinggevende.

Vervolg: Van basisbekwaam naar vakbekwaam

Eenmaal basisbekwaam, ontwikkelt een leerkracht zich verder tot vakbekwaam. SONedutraining biedt ook ter ondersteuning van dit proces een traject aan. Vorm en inhoud van dit vervolgtraject stellen we samen op basis van de ervaringen met het voorafgaande traject van startbekwaam naar basisbekwaam. Ook het vervolgtraject naar vakbekwaam heeft een sterke koppeling met de bij de kwalificatie behorende competenties. Bij succesvolle afronding ontvangt de cursist het certificaat vakbekwaam.

Proeftuin voor de master

Overweegt u een masteropleiding te gaan volgen? Dan kunt u deelnemen aan een drietal bijeenkomsten, waarin u kennis maakt met wat een post-hbo-master inhoudt en wat er van u wordt verwacht, met name op het vlak van onderzoeksvaardigheden. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Handleiding voor de scholen

Vanuit het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) is een handleiding ontwikkeld voor de startende leerkracht. Deze handleiding stellen wij beschikbaar aan alle deelnemende scholen, inclusief een bijeenkomst van een dagdeel waarin we de inhoud toelichten aan bestuurders, directeuren en intern begeleiders. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

 

 

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn