foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Werkwoordspelling in de lift

Werkwoordspelling in de lift

29 november: Werkwoordspelling in de lift.

Hoe zet ik als taalcoördinator werkwoordspelling op effectieve wijze op de kaart binnen mijn school?

Werkwoordspelling blijkt voor veel scholen een heikel punt te zijn. Vaak wordt er pas in de groepen 7 en 8 hard aan gewerkt. Om echter goede resultaten te krijgen in werkwoordspelling is het nodig dat er vanaf groep 1-2 op systematische wijze gewerkt wordt aan voorwaarden om de werkwoordspelling naar een hoger plan te tillen in de bovenbouw.

In deze verdiepingsdag leert u de rol van werkwoordspelling binnen het spellingonderwijs kennen. U leert aan welke voorwaarden er structureel gewerkt moet worden in de onderbouw en in de middenbouw. U leert waarom veel leerlingen werkwoordspelling als moeilijk ervaren en leert op welke wijze u dit kunt versimpelen. U krijgt tevens zicht op een effectieve lesopbouw en kunt vanuit een stevige theoretische basis op praktische wijze invulling geven aan een goede werkwoordspellingles.

U herkent de hiaten in het werkwoordspellingaanbod van uw methode en bent in staat om uw leerkrachten te begeleiden om de hiaten aan te vullen met betekenisvolle en uitdagende activiteiten. U kunt uw collega’s begeleiden bij het differentiëren waarbij u de Referentieniveaus als richtsnoer gebruikt. U leert het verband zien met de Referentieniveaus Taal, de leerlijn Taal en de relatie met stellen en bent in staat om uw collega’s hierin te begeleiden.  En natuurlijk is er weer veel tijd om uw ervaringen te delen en good practice uit te wisselen.

Inhoud

 • Belangrijke randvoorwaarden voor werkwoordspelling
 • De taalcoördinator in de rol van begeleider bij het neerzetten van een goede doorgaande lijn bij de opzet van effectief werkwoordspellingaanbod
 • Het vijfstapsmodel voor werkwoordspelling als basis voor hoge rendementen
 • Aandacht voor zinsontleding in relatie tot werkwoordspelling
 • Het belang van spellingbewustzijn en spellinggeweten bij werkwoordspelling
 • Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 • Referentieniveaus, tussendoelen en leerlijnen
 • De relatie met spellen en stellen

 

Welke doelen heeft u na deze dag bereikt?

 • De cursist heeft tools in handen gekregen om de leerkrachten binnen zijn/haar school te begeleiden bij het neerzetten van een goede les in werkwoordspelling.
 • De cursist weet welke elementen in de onderbouw en in de middenbouw aan bod moeten komen om hoge rendementen te halen in de bovenbouw m.b.t. werkwoordspelling.
 • De cursist heeft kennis genomen van de theorie omtrent werkwoordspelling en de relatie met de Referentieniveaus, tussendoelen en leerlijnen.
 • De cursist herkent de hiaten in het werkwoordspellingaanbod in zijn taalmethode en kan die adequaat aanvullen.
 • De cursist heeft ideeën opgedaan om een werkwoordspellingles volgens het vijfstapsmodel op te zetten, die bovendien aansluit bij de diverse onderwijsbehoeften in zijn groep.

Programma

Welkom en startactiviteit

Theoretische basis van spelling en werkwoordspelling.

Begeleidersrol binnen werkwoordspelling

Uitwisselen en verzamelen van uitdagende (werkwoord)spellingactiviteiten als aanvulling op de methode.

Tips voor een goede werkwoordspellingles.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn