foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo opleiding SVIB

Post-hbo opleiding: School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

svib_273

School Video Interactie Begeleiding kent zijn oorsprong in Video Hometraining. Aan de hand van video-opnames bespraken trainers elementen van geslaagde communicatie met ouders, waardoor zij effectiever leerden reageren in (problematische) opvoedingssituaties. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) maakt de vertaalslag naar het onderwijs. Bij SVIB wordt een onderwijsprofessional met hun hulpvraag in de eigen praktijksituatie gefilmd. Leerkracht en begeleider bespreken de opnames uit de klas na en werken toe naar het formuleren van een antwoord op de hulpvraag.

Voor wie?
Intern begeleiders, Ambulant begeleiders, Interne opleiders/onderwijsprofessionals met coachende taken

Toelatingseisen
Hbo vooropleiding (kan zijn SPB; PABO; Logopedie) of Universitaire of HBO-Master

Diploma
U ontvangt na afronding van de opleiding het post-hbo-diploma School Video Interactie Begeleiding. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Om het diploma up-to-date te houden, volgen deelnemers verplicht een jaarlijks follow-uptraject van een dagdeel.

Inhoud
Tijdens de opleiding School Video Interactie Begeleiding leert u de SVIB-methodiek op effectieve wijze in te zetten. U leert beeldmateriaal van de klas analyseren en daarnaast wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de communicatie- en begeleidersvaardigheden die u inzet bij SVIB. De hulpvragen waarbij de methode wordt ingezet, concentreren zich  rondom de kerngebieden: interactie, instructie en klassenmanagement. De basisprincipes van SVIB zijn onder andere:

  • Datgene wat goed gaat is de basis van de analyse; dit vormt de ingang van de verandering.
  • Veranderingen moeten aansluiten op de praktijk van alledag.
  • Zelf dingen uitproberen maakt zichtbaar of gedrag het gewenste effect heeft.
  • De beelden vormen de basis van de methode. Een leerkracht leert het meeste als hij of zij zichzelf op video heeft gezien.

De opleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) betreft een eenjarige post-hbo-opleiding. De opleiding omvat tien bijeenkomsten van elk drie uur, verdeeld over het jaar. Daarnaast organiseren de deelnemers zelf acht tot tien intervisiebijeenkomsten. Gedurende de opleiding wordt u intensief begeleid bij vier begeleidingstrajecten. Hiervoor filmt u een collega en worden ook nagesprekken opgenomen. Alle begeleidingstrajecten worden in beeld gevat en bestaan uit een intake en minimaal drie opnames in de klas, gevolgd door drie nagesprekken. De opleider beoordeelt compilatie en verslag en voorziet beide van feedback. U rondt de opleiding af met een eindpresentatie, waarin u de ontwikkeling laat zien die u heeft gerealiseerd met het werken volgens de SVIB-methodiek.

Locatie in Doetinchem op woensdagen van 14.00 tot 17.00 uur

13 september 2017
20 september 2017
4 oktober 2017
1 november 2017
22 november 2017
24 januari 2018
14 februari 2018
7 maart 2018
4 april 2018
9 mei 2018
30 mei 2018 (diploma-uitreiking)

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Niek Zewald

Niek Zewald

Opleider SVIB

School Video Interactie Begeleiding  (S-VIB)

“Wij zijn onszelf genoeg” zei enige tijd geleden Luc Stevens tijdens een conferentie over kwaliteit in het onderwijs.  Hij doelde daarbij op het gegeven, dat leerkrachten over het algemeen prima in staat zijn om zelf de kwaliteit van het eigen functioneren te beoordelen. Deze zienswijze, het uitgaan van kracht,  sluit uitstekend aan bij de wijze waarop leerkrachten naar zichzelf (leren) kijken bij de methodiek van SVIB. De camera en de juiste attitude van de begeleider, realiseren dat de leerkracht vanuit eigen kracht aspecten van handelingsverlegenheid ombuigt naar handelingsbekwaam. SVIB gaat over bewustwording van het eigen handelen en wordt (ondanks dat het in het begin soms spannend is) ervaren als buitengewoon effectief en leerzaam in dagelijks handelen voor de klas. 

drs. N.A.H. (Niek) Zewald 
Directeur bij SONedutraining
Opleider S-VIB.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn